Metoder

Slinginventering

Den mest använda inventeringsmetoden för dagfjärilar är att helt enkelt vandra i stadig, lugn takt och registrera alla fjärilar 2,5 m åt vardera sidan, 5 meter framåt och 5 meter uppåt (se bild).

Metoden skapades i början 70-talet av britten Ernie Pollard och kallas ofta "Pollard walk". Precis som övriga europeiska dagfjärilsprojekt använder vi metoden för att inventera 0.5-3 km långa slingor som täcker in naturtyper och livsmiljöer för dagfjärilar.

En slinga kan till exempel gå genom en kraftledningsgata, vägren, våtmark, hygge eller till och med genom blockterräng. Ingen del av slingan bör ligga närmare än 50 meter från en annan del av samma slinga. Slingan delas in i segment utifrån de naturtyper man vandrar igenom.

Om en fjäril behöver studeras närmare eller fotograferas för artbestämning avbryter man vandringen tillfälligt och fortsätter sedan igen från samma plats.

Besök sker vid minst 3-7 tillfällen per säsong, men man kan gärna räkna så ofta som en gång i veckan om man vill.

 
Punktinventering

En variant på punktmetoden har tidigare bland annat använts av det franska fjärilsprojektet för att inventera fjärilsfaunan i trädgårdar. I vår variant väljer man själv en "punkt" till exempel en del av en äng, trädgården hemmavid, en glänta i skogen eller liknande.

Lokalens mittpunkt markeras på en karta och/eller med GPS. Punktlokalen består av ett runt område med 25 meters radie runt den valda mittpunkten. Dagfjärilar inom området och upp till 5 meters höjd räknas och registreras i 15 minuter.

Om en fjäril behöver studeras närmare för artbestämning så tar man en paus och fortsätter sedan igen när man är klar med bestämningen eller har tagit ett kort av fjärilen.

Precis som när det gäller slingorna räknar man vid minst 3-7 tillfällen per säsong, men man kan gärna räkna så ofta som en gång i veckan om man vill. Avståndet mellan två närliggande punkter bör vara minst 500 meter.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter