Solitärbin

Solitärbin är bin som varken producerar honung eller lever i samhällen. Honan sköter boet själv och lägger ägg i bland annat hål i marken, i gångar i död ved, eller i andra solitärbins bon. Nära en tredjedel av alla solitära biarter är upptagna på listan över hotade arter. Solitärbin varierar mycket i storlek, färg och form.

Artquiz

Här har vi samlat olika quiz för de vanligaste arterna och grupperna inom pollinatörer.

Till exempel, inom Solitära bin finns det ett grupp-quiz med Sandbin, Murarbin, Pällsbin, Tapetserarbin etc.

Faktablad

Här hittar du faktablad om pollinatörer, till exempel en lista på alla arter eller artfoldrar för några av de vanliga arterna som man se i fält. Dessa listor och faktablad kan med fördel plastas in och tas med i fält.

Föreläsningar som pdf:

Bin - Introduktion

Solitärbin, del 1 - Hur man känner igen några vanliga arter och grupper

Solitärbin, del 2 - Hur man känner igen några vanliga arter och grupper

Föreläsningar

Harriet Arnberg ger en introduktion till bin, deras levnadssätt och vad man ska titta på vid artbestämning. Fredrik Östrand går igenom kännetecken för några vanliga arter och grupper av solitärbin. Powerpoints hittar du som pdf under Faktablad.

Föreläsningarna är en del av projektet SPRING, ett EU-projekt som ska bidra till att sprida kunskap om pollinatörer och utforma ett övervakningsprogram för pollinatörer över hela EU.

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter