3 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand
Kategorisering av fjärilar på min punktlokal

Hej, då jag bor några meter från min punktlokal har jag haft möjligheten att följa fjärilarna där tämligen väl. De 18 arter som vi haft på lokalen sedan starten 2015 har jag delat in i följande tre kategorier.

1. Arter som lever sitt liv som imago på lokalen.

Mindre tåtelsmygare
Ängssmygare
Kamgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Slåttergräsfjäril

2. Arter som lever i närområdet och flyger över lokalen och ibland besöker dess blommor etc..

Citronfjäril
Rapsfjäril
Kålfjäril
Tosteblåvinge
Grönsnabbvinge
Påfågelöga
Amiral
Nässelfjäril
Sorgmantel

3. Honor av arter som ej finns inom närområdet som (konstaterat eller eventuellt) besöker lokalen för att lägga ägg.

Aurorafjäril (ej konstaterad äggläggning)
Puktörneblåvinge (konstaterad äggläggning)
Mindre guldvinge (konstaterad äggläggning)
Eldsnabbvinge (ej konstaterad äggläggning)

Den sista kategorin tycker jag är väldigt spännande och den väcker flera intressanta frågor.

Vart kommer dessa honor ifrån? Hur långt kan olika fjärilshonor flyga efter befruktningen i jakt på nya marker? Hur skiljer sig detta beteende mellan olika arter? Vad driver en hona att ge sig iväg istället för att bara lägga äggen på första bästa värdväxt osv.

En drivkraft kan vara konkurrens inom arten om värdväxterna på ursprungslokalen. Speciellt för de arter där larverna är kannibaler på varandra. En annan drivkraft som borde gynna detta beteende är arter som har många predatorer på ursprungslokalen.

Överlevnadschansen för larverna på vår lokal borde vara bättre än på gamla lokaler där det borde finnas fler predatorer. Detta skall vägas mot risken och den extra enerign som går åt till att flyga långa streckor samt svårigheten för avkomman att hitta artfränder då de kläcks kommande år.

Mvh
Tomas

Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand

Hej, det höll inte länge med 18 arter, vi hade Vinbärsfuks idag på lokalen.

Med vänlig hälsning
Tomas

Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand

Hej,

I morse kunder jag lägga till skogsnätfjäril till kategori 3. Vi har representanter av samtliga växtgrupper den har som värdväxter på ängen och vi har aldrig sett den inom vårt närområde.

Med vänlig hälsning
Tomas

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter