6 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Leif Olsson
Bild för Leif Olsson
Ängs-Skogsvitvinge
Besvarad

Vid mitt besök av Fjärilsstigen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten vid Uppsala stötte jag bland annat på dessa två vitvingar. Av deras uppträdande att döma var det kanske parningsspel på gång.
Men nu till min fråga: Med tanke på de båda fjärilarnas olika form på vingarna, den vänstra har en spetsigare framvinge än den högra, dessutom skiljer sig ju även formen på bakvingarna sig åt, tycker jag att det ser ut som att den vänstra fjärilen kan vara en ängsvitvinge och den högra en skogsvitvinge.

Tacksam för svar

/Leif

Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand

Hej Leif,

En helt fantastisk bild. Jag resonerar precis som du och förutom vingformerna så skiljer sig benfärgen åt. Den vänstra ängsvitvingen har benvita ben och den högra skogsvitvingen har grå ben. Ängsvitvingen kommer ju fram någon vecka tidigare på våren och de första jag sett har haft dessa benvita ben. Av mina 5-6 fjärilsböcker så är det dock endast Bo Söderström som visar dessa relativt enkla sätt att fätbestämma arterna. Sedan har jag läst rapporter på nätet som menar att vingformerna skiljer sig åt så pass mycket att dessa inte kan användas för fältbestämning och jag har till och med läst att det inte ens finns morfologiska skillnader över huvud taget som helt säkerställer en artbestämning.

Bland annat har jag läst Magne Fribergs intressantta rapport om bestämning om puppor. http://www.soceurlep.eu/uploads/nota/bd30_1/07_Friberg.pdf

Således är jag också nyfiken på vad som gäller, d.v.s. om man kan använda vingformerna samt benfärgen till fältbestämning.

Mvh
Tomas

Leif Olsson
Bild för Leif Olsson

Hej Tomas,

Roligt att du tyckte om bilden. Jag försöker lägga upp bilder som inte bara är trevliga att se på utan som kanske även kan användas i ett bredare sammanhang på forumet i en framtid. Till exempel skapa en bildbank med exempel på olika fjärilsarter och hur dom ser ut i "levande livet".

Du kom med ett mycket intressant påpekande angående färgen på de två fjärilarnas ben, jag missade detta totalt. Vi får med spänning avvakta fortsatta inlägg i frågan.

Med vänlig hälsning

Leif

Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand

Hej Leif,

Jag hittade lite info om hur ängsvitvingens hane uppvaktar honorna, bl.a. länken nedan. Hanen vidrör honans antenner med sin sugsnabel och detta beteende har inte skogsvitvingen. Detta ser man mycket tydligt på din bild vilket gör den än mer unik.

https://www.youtube.com/watch?v=jOeQurJg1cQ

Således är ängsvitvingen hanen och skogsvitvingen honan.

Mvh
Tomas

lars
Bild för lars

Hej, Jag mailade och frågade Christer Wiklund vad han tyckte och fick detta svaret:

Hej!

Det finns inget säkert sätt att skilja ängsvitvinge och skogsvitvinge år på basis av yttermorfologiska kriteria (med ett undantag – honor av den fåtaliga direktutvecklande sensommargenerationen av skogsvitvinge har vingar som är helt vita, medan ängsvitvingens honor har samma utseende som den första generationens honor med mörka apikalfläckar på framvingarna; sedan är det en annan sak att det är väldigt få individer av båda arterna som direktutvecklas – kanske ca 5 % av avkomman från första generationen av skogsvitvinge och ca 10 % av ängsvitvinge). Det råder, efter ett flertal grundliga studier, i vetenskapssamhället konsensus om att det inte finns något säkert kriterium för att skilja arterna åt.

Den skillnad i vingform som syns på fotografiet illustrerar könsskillnaden i vingform – hanarna har mera spetsiga framvingar medan honans framvingar har en mer rundad ytterkant – denna skillnad mellan hanar och honor är mycket generell och gäller väldigt många fjärilsarter . inte bara ängs- och skogsvitvinge (spetsiga vingar ger en snabbare flykt, vilket kan vara gynnsamt för hanar, medan honornas mer rundade vingar är bättre vid ”helikopterflykt”, som när honorna flyger långsamt letande efter lämpliga värdväxter för äggläggningen).

Vad gäller parningsspelet så är det möjligt att artbestämma hanarna – hanen av skogsvitvinge gör ett flaxande vingslag lite då och då under uppvaktningen när han svingar sin utsträckta sugsnabel fram och tillbaka framför honan, medan hanen av ängvitvinge håller vingarna helt stilla under hela uppvaktningen. Däremot är det inte alls så att arterna skiljer sig åt i vilken utsträckning de vidrör honornas antenner under uppvaktningen – min uppfattning är att honorna av båda arterna misstycker när de träffas av hanens sugsnabel – en sådan touch resulterar nästan alltid med att honan slår ett slag med sina vingar (på ett sätt som jag uppfattar som avvisande). Sedan är det ju så att det är endast hanarna man kan artbestämma på basis av deras uppvaktningsbeteende – eftersom hanarna av båda vitvingarna uppvaktar honor av syskon-arten lika gärna som de uppvaktar artegna honor.

En tredje faktor som kan möjliggöra artbestämning av vitvingarna gäller den skillnad de uppvisar i habitatutnyttjande – ängvitvingen är helt bunden till öppen ängsmark, medan skogsvitvingen flyger på såväl öppen ängsmark som i skogsterräng; om man påträffar en vitvinge i skogs, eller längs en skogsstig, kan man vara relativt säker på att det är en skogsvitvinge.

Jag vill rekommendera Friberg & Wiklunds artikel i Fauna och Flora, som sammanfattar våra studier av ängs- och skogsvitvinge, och som jag bifogar med detta mejl.

Allt gott,
Christer"

Leif Olsson
Bild för Leif Olsson

Ett stort tack för det uttömmande svaret på min fråga!

Med vänlig hälsning
Leif

P.S. I dag såg jag årets första dagfjäril, en vinbärsfuks. D.S.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter