Lupiner halverar antalet småkryp

LupinerI områden som invaderats av lupiner, Lupinus polyphyllus, är antalet leddjur som kryper eller flyger bland blommor och blad nästan halverat. Framför allt minskade antalet skalbaggar, flugor, fjärilar och myror. Däremot fördubblades antalet humlor, men ökningen bestod i stort sett bara av en enda art.
Att invasiva växter tränger undan den naturliga floran där de drar fram är väl självklart, men hur de påverkar djurlivet är mer komplext. I Finland har man satt upp fällor i blommande lupinfält, och i likande områden utan lupiner, för att fånga de leddjur (artropoder) som kryper och flyger där.
Antalet fångade leddjur var 46% lägre i lupinfälten än i kontrollområdena. Framför allt minskade antalet skalbaggar, flugor, fjärilar (inkluderande både natt- och dagfjärilar) och myror. Antalet humlor nästan fördubblades, men nästan hela ökningen berodde på att antalet ljusa jordhumlor, Bombus lucorum, ökade kraftigt bland lupinerna. Antalet andra steklar (förutom humlor och myror, alltså), halvvingar (t ex bärfisar) och spindeldjur påverkades inte mätbart.
Fördelningen mellan olika leddjursgrupper förändrades också, så att andelen fjärilar minskade bland lupinerna, medan andelen humlor, halvvingar och spindeldjur ökade.
Lupinerna täckte i snitt 73% av ytan i lupinfälten. Lupiner inte producerar nektar, vilket kan bidra till att nektarsökande insekter minskar. Många djurarter är beroende av specifika växtarter, t ex lever många fjärilslarver bara på en eller ett fåtal värdväxter. Dessutom skapar de stora, täta bladmassorna ett annat mikroklimat än bland den mer naturligt varierade floran. Alla dessa faktorer kan bidra till att mängden och artsammansättningen av leddjur förändras i områden som invaderas av främmande växtarter.

Abstract: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11829-017-9547-z

Kontakt: satu.ramula@utu.fi

Referens: Ramula S, Sorvari J. The invasive herb Lupinus polyphyllus attracts bumblebees but reduces total arthropod abundance. Arthropod-Plant Interactions. 2017; 1–8. doi:10.1007/s11829-017-9547-z

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter