Puktörneblåvinge-hona en solig sommardag

Blåvingens färg påverkar inte kroppstemperaturen

2015-05-17

När puktörneblåvingar, Polyommatus icarus, solar för att höja kroppstemperaturen spelar deras storlek och vingarnas position stor roll, men vingarnas färg påverkar inte kroppstemperaturen i någon nämnvärd grad. Snabbast värms de upp med vingarna helt utslagna, men avkylning gick snabbast med halvöppna vingar.

Puktörneblåvingar har två typer av fjäll, ett undre lager av mörka, melaninrika fjäll som täcks av ett lager ljusa fjäll. Mängden melanin skiljer sig mellan individer och mellan könen, men detta har påverkar inte hur snabbt kroppstemperaturen stiger hos en avkyld blåvinge. Hos större fjärilar har andra studier däremot sett ett samband mellan graden av melanisering och reglering av kroppstemperatur. Kanske är den stora variationen i vingarnas färg hos puktörneblåvingar och deras nära släktingar delvis bero på att färgen inte har så stor betydelse för temperaturregleringen.

Foto: CKG

Referens: 

De Keyser R, Breuker CJ, Hails RS, Dennis RLH, Shreeve TG. Why Small Is Beautiful: Wing Colour Is Free from Thermoregulatory Constraint in the Small Lycaenid Butterfly, Polyommatus icarus. PLoS ONE. 2015;10: e0122623.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter