Blåvingen Zizeeria maha

Japansk blåvinge indikator efter Fukushima-olyckan

2020-03-14

Blåvingen Zizeeria maha (syn. Pseudozizeeria maha, eng.: Pale Grass Blue) är vanlig i hela Japan och stora delar av Asien och har flera generationer per år. Vid universitetet i Fukushima hade man studerat den långt innan kärnkraftsolyckan 11 mars 2011, och i en översiktsartikel sammanfattas de studier man hitlistas gjort. Redan i maj 2011 samlade man in fjärilar från den första generationen fjärilar efter olyckan. Ju högre markstrålning desto kortare var hanarnas framvingar, men då såg man relativt få missbildningar. I september 2011 samlade man åter in fjärilar men nu fann man desto fler missbildade fjärilar. Larver efter till synes normala honor hade både längre utvecklingstid och fler missbildningar ju närmare Fukushima man fångat deras mödrar. Blåvingelarver från Okinawa, 170 mil söder om Fukushima, som endera utsattes för lågdosstrålning motsvarande den kring kärnkraftverket, eller föddes upp på blad från olika delar av Japan visade samma mönster; ju högre stråldos eller ju närmare Fukushima plantorna växt, desto kortare vingar och fler abnorma fjärilar. Även larvernas överlevnad påverkades. För att försäkra sig om att blåvingen inte var ovanligt känslig gjorde man även försök med larver av rovfjäril, Pieris rapae, som föddes upp på kålplantor odlade i jord från Fukushima. Även rovfjärilarna fick missbildningar, och ju mer radioaktivt cesium jorden innehöll, desto färre granulocyter, celler kopplade till immunsystemet, fanns i hemolymfan.

Från och med 2013 återgick andelen missbildade eller avvikande fjärilar till i stort sett normala nivåer. Visserligen hade markstrålningen avtagit, men troligen har de individer som varit känsligast för strålningsskador selekterats bort under de första generationerna efter olyckan.

Denna artikel ingår i en bok som ger en översikt av studier om effekterna av Fukushima-olyckan på djur och natur, och är fritt tillgänglig.

Foto:  LiCheng Shih, Wikimedia Commons)

Referens: 

Otaki JM. The Pale Grass Blue Butterfly as an Indicator for the Biological Effect of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident. In: Fukumoto M, ed. Low-Dose Radiation Effects on Animals and Ecosystems: Long-Term Study on the Fukushima Nuclear Accident. Singapore: Springer; 2020. pp. 239–247.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter