Kartfjäril, vårgenerationen.

Kartfjärilens generationer växlar mellan immunförsvar och fruktsamhet

2018-05-07

Kartfjärilen, Araschnia levana, skiljer sig mycket mellan den orange vårgenerationen och den svarta sommargenerationen. Men även larverna skiljer sig mellan generationerna, och de som ska bli vårfjärilar har mycket bättre immunsystem än sommargenerationen.

Kartfjärilens två generationer ser mycket olika ut; vårgeneration har orange grundfärg med svarta fläckar och sommargenerationen är huvudsakligen brunsvart med vita tvärband. Vårformen härstammar från larver som utvecklats i kort dagslängd, och som puppor gått i diapaus. Sommarformen utvecklas om larverna lever har lång dagslängd, och puppor direktutvecklats.

Nu visar undersökningar att det inte bara är fjärilarnas utseende som skiljer sig åt. När larver som utvecklas i kort dagslängd utsätts för en infektion av bakterien Pseudomonas entomophila visar de ett mycket stark immunsvar. Deras hemolymfa (”blod”) har mycket högre antibakteriell aktivitet, gener kopplade till peptider med antimikrobiella funktioner aktiveras och larverna överlever längre än infekterade larver som utvecklats under lång dagslängd.Kartfjäril, sommargenerationen

Sommargenerationens fjärilar, som utvecklats från långdags-larver, kar mer flygmuskler, är mer aktiva och verkar investera mer i spridning och reproduktion än vårformen. En möjlig förklaring till skillnaderna mellan larv-generationerna kan vara att ett bra immunförvar är kostsamt, och drar resurser som annars används för bättre spridningsförmåga och ökad fruktsamhet. Det kan även finnas en koppling till färgskillnaden mellan fjärilsgenerationerna. Det brunsvarta pigmentet melanin, som ju dominerar sommarformens vingfärg, är beroende av samma ämnen som en viktig del av immunförsvaret, framför allt aminosyran tyrosin.

Foton Magnus Unger, www.lepidoptera.se/arter/kartfjäril.aspx

Referens: 

Baudach A, Lee K-Z, Vogel H, Vilcinskas A. Immunological larval polyphenism in the map butterfly Araschnia levana reveals the photoperiodic modulation of immunity. Ecology and Evolution. 2018;8(10)4891-4898.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter