Backskärvfrö, en av aurorans värdväxter

Klimat och breddgrad styr aurorans växtval

2015-04-25

Vilken korsblommig växt aurorafjärilen, Anthocharis cardamines, väljer som värdväxt varierar med breddgraden, eftersom växtsamhället skiljer sig en hel del mellan t ex Skåne och södra Norrland. Aurora-larverna vill ha blommor eller frukter, och därför väljer aurorahonorna de arter och enskilda plantor vars utvecklingsstadium bäst passar som larvfoder. Både fjärilar och växterna påverkas av de pågående klimatförändringarna. Med hjälp av data från Artportalen har man kunnat konstatera att aurorafjärilen nu flyger ca 20 dagar tidigare än den gjorde för 20 år sedan, medan de 66 arter man kollat totalt bara flyttat fram sin flygperiod med ca 7 dagar. Om en fjärils flygperiod ändras i an annan takt än deras värdväxters utveckling kan det förstås ge svårigheter, men för aurorafjärilen är problemet antagligen inte så stort, eftersom de kan använda ett ganska stort antal korsblommiga värdväxter.

Foto: CKG

Referens: 

Navarro-Cano JA, Karlsson B, Posledovich D, et al. Climate change, phenology, and butterfly host plant utilization. AMBIO. 2015 Jan;44(S1):78–88.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter