En helsvensk makaonfjäril

Medicinalväxt skyddar mot glupska makaonlarver

2018-09-27

I japanska odlingar av medicinalväxter kan larver av makaonfjäril, Papilio machaon, ställa till stor skada. Närbesläktade läkeväxter innehåller ämnen som gör att fjärilshonorna undviker att lägga sina ägg på dem. Dessa ämnen kan förhoppningsvis användas för att skydda de mer smakliga växtslagen från angrepp.

I Sverige är ju makaonfjärilen mest en uppskattad försommarfjäril. Men makaonen finns spridd över stora delar av norra halvklotet, och här och var kan den skapa problem. I Japan odlas många flockblomstriga växter i stor skala som medicinalväxter. Några av de mest använda tillhör släktet Angelica, liksom vår svenska stätta, A. silvestris, eller kvanne, A. archangelica. Japanska makaonfjärilar lägger ofta ägg på Angelica-plantor och en del andra arter, men sällan eller aldrig på vissa andra medicinalväxter från samma växtfamilj. Eftersom plantorna används för medicinskt bruk vill man förstås undvika vanliga bekämpningsmedel. En kemisk analys visade att de växter där fjärilarna aldrig lägger ägg innehöll en grupp ämnen kallade sesquiterpener. För att försäkra sig om att det var just dessa ämnen som var verksamma dränkte man in små testremsor i dessa sesquiterpener och placerade ut dem i en Angelica-odling. Efter två veckor hade plantorna inom en kvadratmeter kring testremsorna 40% färre makaonägg än kontollplantor i samma odling. Förhoppningsvis kan en man använda dessa fynd för att utveckla effektiva, miljövänliga metoder att skydda odlingarna, och därmed kan en medicinalväxt alltså skydda andra från glupska fjärilslarver.

Foto: CKG

Referens: 

Morino C, Morita Y, Minami K,  et al. Oviposition inhibitor in umbelliferous medicinal plants for the common yellow swallowtail (Papilio machaon). J Nat Med. 2018;72: 161–165.

Contact name: 
ktanaka@fc.ritsumei.ac.jp
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter