Rovfjäril

Miljöval avgör värdväxt för rapsfjäril och rovfjäril

2019-03-22

Rovfjäril, Pieris rapae, och rapsfjäril, Pieris napi, förekommer ofta tillsammans, även om rapsfjäril generellt föredrar fuktigare miljöer än rovfjäril. Bägge använder korsblommiga växter som värdväxter för sina larver. I Vejbystrand i Skåne fann man bara ägg av rapsfjäril på ängsbräsma, Cardamine pratensis. På sommargyllen, Barbarea vulgaris, var ca 79% av äggen från rovfjärilar, och 21% från rapsfjäril, medan löktrav, Alliaria petiolata, bara hade ett fåtal ägg av var fjärilsart. Eftersom ängsbräsma trivs i fuktig gräsmark och sommargyllen växter på varmare, torrare marker, uppkommer frågan om det är valet av värdväxt som styr fjärilarna till en viss miljö, eller om deras förkärlek till en viss miljö som avgör vilka värdväxter som står till buds.

Sommargyllen, Foto C KullbergSommargyllen

Fjärilsägg samlades in från sommargyllen, löktrav och ängsbräsma i fält, och larverna föddes upp på pepparrotsblad, Armoracia rusticana, När de utvecklats till vuxna fjärilar parades de och honorna fick sedan välja mellan plantor av sommargyllen, löktrav och ängsbräsma för sin äggläggning. Både rapsfjäril och rovfjäril föredrog sommargyllen och ängsbräsma framför löktrav.

Eftersom honorna i försöken valde samma slags värdväxt kan inte de skillnader man ser i fält förklaras med att respektive har olika preferenser i val av värväxt. Troligen är det snarast resultatet av flera faktorer, där val av habitat inte är direkt kopplat till val av värdväxt.

Foton: CKG

Referens: 

Friberg M, Wiklund C. Host preference variation cannot explain microhabitat differentiation among sympatric Pieris napi and Pieris rapae butterflies. Ecological Entomology. 2019

Contact name: 
magne.friberg@biol.lu.se
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter