Jalmenus evagoras, eng: Imperial Hairstreak, en av 49 austaliska fjärilsarter som ingick i studien. Foto: NatureShare

Reflektion av nära infrarött ljus varierar med klimatet

2019-06-20

Fjärilar använder solljuset för att värma upp kroppen. En fjäril som snabbt kan värma upp mellankroppens flygmuskler kan t.ex. lättare undkomma predatorer, men den måste också kunna undvika överhettning. Olika klimat kräver därför olika anpassningar, både fysiskt och beteendemässigt. Flera studier har sökt efter samband mellan klimat och fjärilars färger, men har bara undersökt synligt och ultraviolett ljus. UV och synligt ljus är viktigt för t.ex. kamouflage, attrahera en partner eller avskräcka predatorer, men också kan påverka värmeregleringen. Nära infrarött ljus, NIR, kan inte ses av några djur, men innehåller en mycket stor del av energin från solljuset. Därför är det viktigt för värmereglering, men knappast för andra funktioner.

När man undersökte fjärilar från hela Australien fann man ett tydligt samband mellan det klimat fjärilarna levde i och förmågan att reflektera av NIR, men inte med synligt ljus eller UVA. Fjärilar från varma, soliga områden reflekterade mer NIR-ljus än de från svalare, molnigare lokaler. Reflektion från mellankroppen och vingroten var tydligt kopplad till klimatet, och sambandet var tydligast för små fjärilar, där ju kropp och vingbaser utgör en större del av fjärilens kroppsyta. Reflektionen av NIR från hela vingarna hade inget tydligt samband med klimatet, vilket kan bero på att fjärilar kan påverka värmeeffekten från vingarna genom att vinkla dem på olika sätt mot solljuset.

Vingar från fjärilshanar reflekterade mer UVA och synligt ljus än honornas vingar, men honorna reflekterade mer av alla typer av ljus från mellankropp och vingbaser. Det kan tyda på olika prioriteringar, där hanarna ofta använder mer optiska signaler, medan honorna behöver styra kroppstemperaturen för att snabbt kunna fly faror, men inte riskera överhettning.

Reflektion av nära infrarött ljus respektive ultraviolett eller synligt ljus verkar alltså påverkas av olika urvalsprocesser.

Foto: NatureShare, WikiCommons

Referens: 

Munro JT, Medina I, Walker K,  et al. Climate is a strong predictor of near-infrared reflectance but a poor predictor of colour in butterflies. Proc R Soc B. 2019;286: 20190234.

Contact name: 
d.stuart-fox@unimelb.edu.au
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter