Violett blåvinge på tranbärsblomma

Restaurering av torvmossar kräver både vatten och tid

2020-03-19

Restaurering av utdikade torvmossar tar mycket lång tid. Trollsländor, växter och fjärilar tar olika lång tid på sig att återkolonisera mossarna, och kompletterar varandra som indikatorer på hur restaureringen fortskrider.

I stora delar av Europa har utdikning av torvmossar för torvbrytning och skogsplantering gjort orörda torvmarker mycket ovanliga. I Bayern i Tyskland har man följt utvecklingen i upp till 18 år efter restaureringsinsatser som avverkning av skog och uppdämning av dräneringar för att höja vattenståndet.

Så snart det bildades vattensamlingar koloniserades de av olika trollsländor. Artsammansättningen förändrades med tiden, och även om de förknippas med torvmossar kan olika arter ha olika preferenser. En del arter vill ha djupare vattensamlingar medan andra kräver mattor av flytande vitmossa, Sphagnum spp.

Växtsamhället förändrades också i riktning mot mer typiska torvmossearter, men efter 18 år saknades fortfarande flera arter, såsom rundsileshår, Drosera rotundifolia, och rosling, Andromeda polifolia. Många av mossens växter kräver torv som inte börjat brytas ner, dvs. att Sphagnum-mossorna fått växa till under en lång period. Blommande roslingKanske har det ännu inte hunnit bildas ett tillräckligt kraftigt torvlager för dem. Dessutom har många arter en begränsad spridningsförmåga, och kan därför ha svårt att återkolonisera restaurerade torvmossar.

Blommande rosling

Antalet fjärilsarter ökade visserligen, men man fann inte några av de specialiserade arterna. De är beroende av att deras värdväxter finns på plats, och eftersom växttäcket fortfarande inte återhämtat sig helt har de svårt att återkolonisera dessa områden. Dessutom är det numera så långt mellan torvmossar i området att det är osannolikt att fjärilarna ska kunna sprida sig till nya lokaler utan hjälp. I det studerade området fanns närmaste population av myrpärlemorfjäril, Boloria aquilonaris, på 3 km avstånd, svavelgul höfjäril, Colias palaeno, 5 km bort och violett blåvinge, Plebejus optilete, hela 13 km från någon av de restaurerade mossarna.

Foton: CKG

Referens: 

Strobl K, Moning C, Kollmann J. Positive trends in plant, dragonfly, and butterfly diversity of rewetted montane peatlands. Restoration Ecology. 2019.

Contact name: 
katharina.strobl@tum.de
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter