2 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand
En kamp mot lupiner.

Hej alla, vår slinga har vi delat in i 9 segment och det är på segment 5 vi ser de flesta fjärilarna. Detta segment är en allmän grusväg med blomsterrika diken på båda sidor. Hitintills i år har vi noterat 30 olika arter på detta segment då vi inventerat. Ca en tredjedel av dikenas flora domineras helt av lupiner, en tredjedel av ängsblommor och den sista tredjedlen är en blandning av ängsblommor och lupiner. Den förstnämnda tredjedlen är väldigt fattig på fjärilar och de sektikoner som är fria från lupiner har den största mångfalden av fjärilar. Då lupiner sprider sig så kraftigt och tränger ut allt i sin väg, har jag kommit till insikt om vilket starkt hot denna införda växt utgör mot vår inhemska flora och mot våra fjärilar. Jag har i år bestämt mig för att inte stå och se på, utan för att ta upp kampen. Har gått med sekatör och fyllt vår eldnigstunna med fröstänger. Nästa år planerar jag att ge mig på lupinerna redan då de får knoppar samt att fylla vaserna i stugan med dess blommor. Vill uppmuntra er alla som har lupiner på era slingor och punktlokaler att hålla dem i schack. Om vi plockar knoppar och blommor i massor, kan vi förhindra att de sprider sig och därmed göra en viktig insats för fjärilarna.

Mvh
Tomas

Leif Olsson
Bild för Leif Olsson

Hej Tomas,

Detta tycks mig vara ett särdeles bra initiativ! Vi har sedan flera år tillbaka en del odlade lupiner på vår tomt i Niemisel. Jag har märkt att humlor gillar dessa blommor väldigt mycket, däremot har jag aldrig sett någon fjäril som lockats av dem. För att hålla koll på denna invasiva arts spridning, har jag vidtagit i princip samma åtgärder. Jag tar bort blomställningarna så fort det börjar visa sig frökapslar på dem. Det hela samlar jag i säckar och bränner upp.

Med vänlig hälsning

Leif

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter