Om oss

Svensk Dagjärilsövervakning

Från och med 2010 övervakas förändringar i de svenska dagfjärilarnas antal. Från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr flyger det dagfjärilar. Men vilka? Och när? Och hur många? Genom att bygga upp, samordna och ge service åt ett nätverk av rapportörer spridda över hela landet arbetar vi för att svara på dessa frågor.


På andra håll

I Storbritannien, Finland, Nederländerna och flera andra länder finns liknande fjärilsövervakning (grönt på kartan) och på flera håll planeras för att starta övervakning inom kort (blått på kartan).

Sveriges spännande dagfjärilsfauna kommer nu att kunna spela en ny och viktig roll i förståelsen för vilka faktorer som hotar eller gynnar Europas dagfjärilar.

Många arter som är vanliga i Sverige kan vara oerhört ovanliga i andra delar av Europa. Vår vanligaste nätfjäril, skogsnätfjärilen, är till exempel en av de allra mest sällsynta arterna i Storbritannien.
 

Var finns vi?

Vi är just nu ca 240 fjärilsövervakare som följer punktlokaler och slingor runt om i landet. Vi är intresserade av hur det går för fjärilarna i alla landets delar, såväl slättbygd i söder som inland eller fjällnära trakter!

Skulle du vilja vara med? E-posta, ring eller skriv så hör vi av oss snarast!

 

 

 

 

Vem är jag?

Jag som samordnar fjärilsövervakningen heter Lars Pettersson och finns vid Enheten för Biodiversitet vid Biologiska Institutionen på Lunds Universitet.

Jag är ursprungligen från Mariestad uppe i Skaraborg men flyttade ner till Skåne 1986 för att läsa biologi och pyssla med insekter och fåglar. Vill du veta vad jag gör just nu så följ mig gärna på Twitter där du hittar mig som @larspett

Numera arbetar jag med dag- och nattfjärilar men även andra insekter. En del arbete med fisk smyger sig in också då och då. Frågeställningar jag arbetar med handlar dels om miljöövervakning, spridning och kolonisation av fjärilar, och dels om bevarandebiologi och evidensbaserad naturvård. Mer om min forskning hittar du på denna sida.

Jag undervisar även på några olika kurser, bland annat kursen Fältfaunistik och den nätbaserade kursen Bevarandebiologi – teori, praktik och utvärderande metoder.

Vilka står bakom?

Svensk Dagfjärilsövervakning drivs av Biologiska Institutionen, Lunds Universitet, som en del i Naturvårdsverkets nationella program för miljöövervakning.

Fjärilsövervakningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelserna, Sveriges Entomologiska Förening och Butterfly Conservation Europe. Insamlade data kommer att finnas tillgängliga via datavärden ArtDatabanken.

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter