Om personuppgifter

Svensk Dagfjärilsövervakning värnar om din personliga integritet. Vi lyder formellt under Lunds universitet och vår behandling av dina personuppgifter följer generellt de regler som gäller för statliga myndigheter i förhållande till Dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta oss på dagfjarilar@gmail.com

Behandling av personuppgifter
Svensk Dagfjärilsövervakning är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Med behandling av personuppgifter menas allt som Svensk Dagfjärilsövervakning gör med uppgifter som, direkt eller indirekt, handlar om en person. Det kan handla om insamling, registrering, lagring, bearbetning eller sammanställning av personuppgifter.

Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Vilka personuppgifter samlar Svensk Dagfjärilsövervakning in?
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen styr vilken information vi behandlar. Vanligast är att vi samlar in kontaktuppgifter såsom namn, adress eller mejladress för att kunna komma i kontakt med registrerade deltagare. Information samlas in direkt från den registrerade.

Vad gör Svensk Dagfjärilsövervakning med personuppgifter?
Svensk dagfjärilsövervakning behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra sitt uppdrag samt för att skicka ut information till registrerade deltagare. All behandling av personuppgifter måste ha en rättslig grund.

Samtycke behövs för att delta och prenumerera
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke från dig. Detta är frivilligt och kan återkallas när som helst genom avregistrering.

Du är inte ett skyldig att lämna dina personuppgifter, men om du inte lämnar dina personuppgifter kan det påverka vår möjlighet att tillhandahålla våra tjänster till dig.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter: Din e-postadress som du lämnar till oss kan användas för att skicka ut nyhetsbrev eller enkätundersökningar. Vi använder din mejladress endast för utskick med anknytning till Svensk Dagfjärilsövervakning och lämnar inte ut uppgifterna till en tredje part.

Hur länge sparar Svensk Dagfjärilsövervakning personuppgifter?
Personuppgifterna bevaras i den utsträckning som ändamålet med behandlingen kräver eller tills det att du vill ta bort dina personuppgifter från vårt register. Gällande utskick av nyhetsbrev så sparas din e-postadress tillsvidare. Du kan när som helst säga upp vårt nyhetsbrev genom att meddela oss att du in längre vill motta nyhetsbrevet.

Vilka andra kan vara mottagare av personuppgifter som lämnas till Svensk Dagfjärilsövervakning?
Dina personuppgifter behandlas i regel bara av oss. Om du deltar i Svensk Dagfjärilsövervakning som rapportör kommer ditt för- och efternamn synas i den årsrapport vi publicerar på hemsidan samt skickar ut som tryckt upplaga. Om du önskar att namnet inte skall anges i årsrapport eller andra sammanhang kan du meddela oss så kommer det att hållas dolt.

Hur skyddar Svensk Dagfjärilsövervakning dina personuppgifter?
All behandling av personuppgifter hos Svensk Dagfjärilsövervakning skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till behandlingens art samt risken med behandlingen.

Överföring av personuppgifter till tredjeland
Vi överför inte dina personuppgifter till länder inom eller utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, samt begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Skicka din begäran till: dagfjarilar@gmail.com

Vem kan jag vända mig till för att få veta mer?
Du kan alltid mejla oss om du har frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter: dagfjarilar@gmail.com  Du kan även kontakta Lunds universitet centralt, det gör du via: dataskyddsombud@lu.se

Synpunkter
Om du har synpunkter på hur Svensk Dagfjärilsövervakning hanterar dina personuppgifter vill vi gärna att du kontaktar oss. Du har även rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies
Svensk Dagfjärilsövervaknings hemsida kan innehålla cookies. Det är små filer som lagras på din dator när du besöker en webbplats. De låter dig navigera effektivt mellan internetsidor och förbättra upplevelsen när du besöker en webbplats. Cookies kan exempelvis komma ihåg dina inställningar. De kan inte se in i datorn, läsa personlig information, innehålla virus eller installera något farligt. Cookies används inte för att identifiera dig som person. Du kan i din egen webbläsare radera eller blockera cookies.

Länkar till andra webbplatser/IP-adress
I de fall vi länkar till en webbsida eller material som tillhör tredje part ansvarar de för deras eventuella personuppgiftsbehandling. En IP-adress är en personuppgift då den kan spåras till en bestämd maskinvara, och därmed till en enskild individ. Svensk Dagfjärilsövervaknings hemsida kan spara IP adresser för att föra besöksstatistik samt identifiera IP-adresser som kan utgöra ett hot mot hemsidan.
 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter