EU:s Biodiversitetsstrategi för 2030

2020-06-05

Nu finns EU:s nya strategi för biodiversitet inför 2030 släppt.

Några av det man vill ha som mål för 2030 är:

  • Ett nätverk med skyddade land- och havsområden inom hela EU som bygger på dagens Natura 2000-områden. Målet är att skydda höga biodiversitets- och klimatvärden.
  • En EU-plan för återskapande av natur - konkreta åtaganden och insatser för att återskapa störda ekosystem över hela EU till 2030 och sedan sköta och bruka dem på ett hållbart sätt.
  • Underlätta förändring mot ett mer hållbart brukande av naturen, såväl när det gäller styrmedel, kunskapsinhämtning och finansiella åtaganden.
  • Åtgärder för att motverka biodiversitetsförlust på en global skala med ambitionen att ge EU en ledande roll i detta arbete.

Här finns en länk där du kan läsa mer: https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter