Cut & collect - maskiner för gräsmarker

2019-10-08

Foto: Giles Nicholson

Det finns mycket intresse just nu för hur man kan klippa vägkanter och andra gräsytor och få bort det klippta för att på så sätt få en mer örtrik vegetation på sikt. När biomassan tas bort minskar näringstillgången i marken. Försök i flera länder har visat att man kan gynna en mer blomrik och på så sätt insektsvänlig vegetation genom att ta bort det klippta. Engelska försök visar att tre klipp med uppsamling under en säsong redan nästa säsong har gynnat mer smalbladiga gräs och blommande växter. 

För att göra kunskapen lite mer tillgänglig och visa vilka maskiner man kan använda sig av har jag här gjort en liten lista med en del sådana maskiner. Skicka gärna översättningar av tekniska beteckningar om ni har så kan jag uppdatera.

"Small-scale cut-and-collect mowers"

"Large-scale flail collectors"

"Bomford-Trilo Combination – side-arm flail collector" 

Arbetet med de här maskinerna har skett storskaligt i bland annat Dorset i Storbritannien och kommer tillämpas närmsta åren i ett nytt habitatvårdsprojekt med namnet Buidling Sites for Butterflies. För mer information kontakta  Phil Sterling på psterling@butterfly-conservation.org 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter