Ny rapport, biogeografisk uppföljning

2019-02-11

Nu finns en ny årsrapport från den biogeografiska uppföljningen av dag- och nattfjärilar.

Från svartfläckiga blåvingar i söder upp till dvärpärlemorfjäril norr om Torne Träsk, alla kunde de råka ut för besök och inventering under 2018.

Stabilt för flera arter men också mycket bekymmersamt för väddnätfjärilen på Gotland där årets summa var knappt 2% av vad den normalt är. 

Läs mer och ladda ner här!

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter