Sälgskimmer fortsätter norrut

2017-07-10

Sälgskimmerfjärilen har precis som senaste 5-10 åren fortsatt sin spridning norrut och är nu sedd så lång upp som i Uppland. Jag passade på att göra en animation med alla observationer från Svensk Dagfjärilsövervakning och Artportalen (data hämtat via Analysportalen). Det här är alla observationer från 2000 till idag år 2017.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter