Svårt för dagfjärilar i Danmark

2019-12-05

En inventering som gjorts mellan 2014 och 2018 på Själland, Lolland, Mön & Falster visar att populationerna var ännu mindre än förväntat, även för mer vanliga arter. Läs mer om undersökningen på Danmarks Naturfredningsföenings hemsida.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter