Ammoniak lockar svalstjärtfjärilar

Fjärilshanar söker sig ofta till mer eller mindre illaluktande substrat för att där suga vätska från t ex urinfläckar, spillning eller djurkadaver. Papilio xuthus, foto Hsu Hong LinFenomenet kallas puddling, och är ett sätt för fjärilarna att få tillgång till salter, särskilt koksalt, NaCl. Deras vanliga diet är mycket saltfattig, och framför allt natrium är viktigt för t.ex. muskelarbetet.

Papilio xuthus, en vanlig art i Japan, som suger vätska från marken. Foto Hsu Hong Lin, Wikimedia Commons

I ett japanskt försök ville man undersöka vad det egentligen är som lockar fjärilar av släktet Papilio till puddling-platser. I en skogsglänta satte man ut små sandlådor som indränktes med en svag koksalt-lösning. I eller intill varje låda sattes en behållare som avgav olika flyktiga ämnen; ammoniak, svavelväte, etanol eller ättiksyra. Som kontroll hade man även en behållare som bara innehöll rent vatten.
Nästan två tredjedelar av Papilio-fjärilarnas besök var till den ammoniak-doftande lådan, även om de åtta olika arterna skilde sig lite i intresse. Tillbaka på laboratoriet undersöktes även antennerna hos några fjärilar, och man fann då små strukturer som reagerade på ammoniak.
Fjärilarnas behöver komplettera sin vanliga, natriumfattiga föda med mer saltrika tillskott. Natrium och koksalt är ju i sig självt luktlöst, men fjärilarna associerar dem med ammoniakdoften som avges från nedbrytningen av urin och ruttnade kadaver.

Abstact: https://doi.org/10.1007/s00049-019-00284-2

Kontakt: inoueatp@affrc.go.jp 

Referens: Inoue TA, Yukuhiro F, Hata T, et al. Ammonia as a puddling site-marshaling substance for Japanese Papilio butterflies. Chemoecology. 2019; doi:10.1007/s00049-019-00284-2


Tillbaka till listan

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter