Arktiska fjärilar blir mindre med varmare klimat

Under perioden 1996-2013 har vinglängden hos två grönländska fjärilsarter stadigt minskat, samtidigt som temperaturen under deras aktiva säsong stigit och snösmältningen kommit allt tidigare på året.
Vid Zackenberg-stationen på nordöstra Grönland har man 1996-2013 följt storleksförändringar bland arktisk pärlemorfjäril, Boloria chariclea, och högnordisk höfjäril, Colias hecla, vilka utgör de dominerande arterna i traktens 4 arter starka fjärilsfauna. Bägge arterna antas ha en två-årig utvecklingsperiod i området. Under denna 18 år långa period har man sett att ju varmare sommaren varit, desto kortare vinglängd fick fjärilarna nästkommande år. Troligen kan larverna inte utnyttja den längre växtsäsongen för att kompensera för att deras metabolism kostar mer energi när klimatet är varmare. Risken är att den minskande storleken innebär att det kommer att bli allt svårare för de vuxna fjärilarna att migrera mellan olika lämpliga miljöer

Arktisk pärlemorjäril. Foto: Magnus UngerArktisk pärlemorfjäril, den klart dominerande arten vid Zackenberg-stationen på nordöstra Grönland.

Foto: Magnus Unger
http://www.lepidoptera.se/arter/arktisk_p%C3%A4rlemorfj%C3%A4ril.aspx


 

FULLTEXT PDF: http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/11/10/20150574
 

Referens: Bowden JJ, Eskildsen A, Hansen RR, Olsen K, Kurle CM, Høye TT. High-Arctic butterflies become smaller with rising temperatures. Biology Letters. 2015;11: 20150574. doi:10.1098/rsbl.2015.0574

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter