Bastardsvärmarlarvens försvar är mycket mer än cyanid

När larver av sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae, känner sig hotade sprutar de en klibbig vätska på sin angripare. De mikroskopiska dropparna klistrar ihop angriparens ben, antenner och mundelar, och stelnar efter några minuter. Vätskan innehåller också en mängd ämnen som är skadliga för angriparen, men den omtalade cyaniden frigörs först om larven skadas så svårt att hemolymfa läcker ut.
Det här försvarsklistret kan ha utvecklats som ett medel mot t ex myror, som inte låter sig avskräckas av lukt eller smak av cyanid. Vätskan har egenskaper som gör att den väter och fastnar på den annars vattenavstötande cuticulan, insekternas ”skinn”. När en myra försöker torka av sig kletet kan antenner, ben och mundelar klistras ihop, och när vätskan efter några minuter stelnat till en hård massa kan myran inte komma loss. Försöker den ändå gnaga sig loss nöts mundelarnas skapa kanter ner av vassa kristaller som bildas när klistret stelnar. Vätskan innehåller dessutom en hel del proteiner, t ex proteashämmare, proteaser och oxidaser, som på olika sätt skadar predatorns ämnesomsättning och tillväxt.
Den omtalade cyaniden finns i form av glukosider, alltså kemiskt bunden till socker. Så länge det är bundet till glukosen är det tämligen ofarligt, men smakar fruktansvärt bittert, vilket kan ge en försvarseffekt i sig. För att bilda den mycket giftiga vätecyaniden måste glukosiderna spjälkas av enzymer, men dessa finns inte i dropparna. Däremot finns de i bastardsvärmarnas hemolymfa, insekternas blodliknande vätska.

Larv av sexfläckig bastardsvärmareOm angriparen skadar larven så mycket att den ”blöder” bildas vätecyaniden snabbt. Lyckas predatorn trots allt svälja larven hel, kommer en mindre mängd cyanid att frisättas i magen. Inte lika stora mängder, men det kan vara tillräckligt för att andning och hjärtverksamhet ska påverkas.

Larv av sexfläckig bastardsvärmare, en snyggt packeterad kemisk bomb
Bild: Harald Süpfle - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=948590

FULLTEXT PDF: http://www.nature.com/articles/srep22407

Referens: Pentzold S, Zagrobelny M, Khakimov B, et al. Lepidopteran defence droplets - a composite physical and chemical weapon against potential predators. Sci Rep. 2016;6. doi:10.1038/srep22407

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter