Lokala anpassningar avgör valet mellan en eller två generationer

2018-12-13

I södra Götaland har kvickgräsfjärilen, Pararge aegeria, två generationer per år, men norrut oftast bara en generation. I ett smalt bälte tvärs över Sverige, i höjd med Öland och Gotland in över Smålands högland finns en övergångszon, där vissa populationer har två generationer medan andra bara har en. Genom att föda upp larver som härstammar från olika populationer inom övergångszonen under kontrollerade förhållanden har man försökt förstå hur valet av antal generationer styrs.

Dagslängden har mycket stor betydelse för om larven kommer att gå i diapaus (”vintervila”) eller fortsätta att utvecklas till en fjäril. I Skåne går larverna i diapaus om de får färre än ca. 16 timmar ljus per dygn, på Höglandet färre än ca. 18 timmar. Längre norrut behövs ännu fler ljustimmar för att larven ska våga chansa på att utvecklas direkt. En liknande skillnad finns också i öst-västlig riktning i övergångszonen. Larver från Höglandet behövde ungefär en halvtimme mer ljus än de från Öland och Gotland för att direktutvecklas.

Dagslängden påverkar också hur snabbt larverna utvecklas. Utvecklingstiden stiger med längre dagar, men när dagslängden kortas och närmar sig det kritiska värdet för diapaus ökar plötsligt utvecklingstakten dramatiskt, så att larverna hinner nå bästa storlek för övervintring. För de flesta insekter brukar utvecklingen gå snabbare vid högre temperaturer. Det är ju normalt varmare på Öland och Gotland än på Småländska Höglandet, men den temperaturskillnaden räcker inte för att förklara skillnader i utvecklingstid. Istället verkar de olika populationerna justera hur stor inverkan temperaturen har. Genom att sakta ner utvecklingen under varma perioder när dagslängden är kort, alltså under sensommaren, undviker larver från t ex. Höglandet att utvecklas direkt till fjäril. Det vore ett kostsamt misstag, eftersom deras avkomma troligen inte skulle hinna utvecklas tillräckligt för att klara vintern.

Foto: CKG

Referens: 

Lindestad O, Wheat CW, Nylin S, Gotthard K. Local adaptation of photoperiodic plasticity maintains life cycle variation within latitudes in a butterfly. Ecology. 2019;100(1): e02550.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter