Rovfjärilar påverkas av vägsalt

Vägsalt på gott och ont

2014-11-05

Natrium är ett mikronäringsämne som det oftast är ont om i det vilda. Vägrenar, som har blivit ett viktigt habitat för fjärilar, översköljs av smältvatten innehållande vägsalt. Undersökningar av monarkfjärilar, Danaus plexippus, och rovfjärilar, Pieris rapae, visar att hannar och honor påverkas helt olika av den högre natriumtillgången längs vägarna.

När monarkfjärilslarver fötts upp på en vild Asclepias-art från vägrenar respektive präriemark fick de flygfärdiga hannarna från vägen mer flygmuskler i thorax, medan honorna istället utvecklade större hjärna och ögon. Samma effekt fick man när rovfjärilslarver föddes upp på kålplantor vars koksaltinnehåll varierats på konstgjord väg. Där fick honorna till och med mindre flygmuskler med ökande salthalt. Men saltet visade sig också ha andra effekter. Betydligt färre larver som fötts upp på växter med högre salthalt överlevde.

När olika potentiella värdväxter jämfördes kunde man också se att hur mycket salt som togs upp, varierade kraftigt mellan olika växter. Vissa växter tog knappt upp något, medan andra arter hade mycket högre salthalt om de växte längs vägen jämfört med exemplar från mer opåverkad natur.

Foto: CKG

Referens: 

Snell-Rood EC, Espeset A, Boser CJ, White WA, Smykalski R. Anthropogenic changes in sodium affect neural and muscle development in butterflies. PNAS. 2014;111: 10221–10226.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter