Finska försök att återetablera mnemosynefjäril

Vad skiljer framgångsrik mnemosyne-etablering från fiasko? När man försökt återintroducera mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne, i Helsingfors-området har man haft varierande framgång. En lyckad etablering kunde ske på en lokal där det fanns gott om värdväxten stor nunneört och som omgavs av skog.

By Algirdas CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=816042

När man jämförde egenskaperna hos en lokal där etableringen lyckats med en plats där man misslyckades att få en livskraftig population framkom en del skillnader. I det framgångsrika försöket fanns det mycket gott om stor nunneört, Corydalis solida; hela 47% av gräsmarken täcktes. Den öppna gräsmarken omgavs nästan helt av skog, vilket antas ha hindrat de utplanterade fjärilarna att flyga iväg i jakt på andra bra platser. I det misslyckade försöket fanns det bara 9% stor nunneört, och nästan en tredjedel av området gränsade mot andra slags öppna marker, dit de vuxna fjärilarna kan ha sökt sig i jakt på nektarväxter. Den sämre lokalen var också mer kuperad och användes som betesmark. På den sämre marken återfann man aldrig några mnemosynefjärilar efter utsättningsåret. På den bra lokalen ökade populationen sakta men säkert, från de 20 befruktade honorna som sattes ut år 2000, till 600 år 2011. Då hade de dessutom spridit sig till omgivande lokaler, så att det 2013 fanns totalt ca 1200 fjärilar, fördelade på alla lämpliga lokaler inom 2 km avstånd från utplanteringsplatsen.

ABSTRACT: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320715002062

Kontakt: mikko.kuussaari@ymparisto.fi

Referens: Kuussaari M, Heikkinen RK, Heliölä J, Luoto M, Mayer M, Rytteri S, et al. Successful translocation of the threatened Clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne) and metapopulation establishment in southern Finland. Biological Conservation. 2015;190: 51–59. doi:10.1016/j.biocon.2015.05.011

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter