Från vintervilande puppa till fjäril

– tvåstegsraket med geografiska skillnader

När aurorafjärilens, Anthocharis cardamines, puppor börjar utvecklas efter vintervilan sker det i två steg. Först en period med utveckling, som tvärt övergår i en betydligt snabbare fas. Aurora-puppor som härstammar från svenska populationer utvecklas generellt snabbare än puppor från Storbritannien, trots att de som larver fötts upp på samma plats i Sverige. Man skulle kunna förklara det med att svenskt vårklimat är betydligt kyligare än brittiskt, framför allt under tidig vår, och att svenska fjärilar därför måste skynda sig för att hinna utvecklas i tid för att matcha sina värdväxters utveckling. Men detta motsägs till viss del av att de svenska fjärilar som kom längst norrifrån utvecklades långsammare än de från södra Sverige. Bland de brittiska pupporna kunde man inte se någon skillnad i utvecklingstakt mellan nordliga och sydliga populationer. Däremot utvecklades hannar snabbare än honor i alla populationer. Framför allt hade hannar en kortare första, långsam fas än honorna. Den snabbare, andra fasen i puppornas utveckling kan vara en anpassning för att synkronisera kläckningen av fjärilarna och förhoppningsvis kunna dra nytta av en period med fint väder.


Abstract: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeb.12519/abstract

Kontakt: E-mail: sandra.stalhandske@zoologi.su.se

Referens: Stålhandske S, Gotthard K, Posledovich D, Leimar O. Variation in two phases of post-winter development of a butterfly. J Evol Biol. 2014;27: 2644–2653. doi:10.1111/jeb.12519

 

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter