Könskromosom styr rapsfjärilens diapaus

I Abisko går nästan alla rapsfjärilslarver i diapaus, oavsett dagslängd, men i Barcelona utvecklas de flesta direkt om de får mer än 12 timmar ljus per dag. Korsningar av svenska och spanska rapsfjärilar, Pieris napi, visar att valet av utvecklingsväg huvudsakligen regleras av könskromosomen Z.

Rapsfjäril, Pieris napi, honaPappas flicka, åtminstone när det gäller diapaus

Vid vilken dagslängd rapsfjärilslarver väljer att utvecklas direkt till fjäril istället att gå i diapaus skiljer sig mellan olika populationer. I Abisko går nästan alla i diapaus, oavsett dagslängd, men i Barcelona utvecklas de flesta direkt om de får mer än 12 timmar ljus per dag. Ju kortare dagslängd desto fler av de spanska fjärilarna går i diapaus.
Korsningar av svenska och spanska rapsfjärilar visar andra mönster. Upp till 12 timmars dagslängd går i princip alla i diapaus. Vid 18 timmas dagsljus utvecklas mer än 90% av honor med svenska mödrar och spanska fäder direkt, men alla honor med spanska mödrar och svenska fäder går i diapaus. Av hanar från motsvarande korsningar är fördelningen mellan diapaus och direktutveckling jämnare, men med en liten övervikt att ”följa i fäders fotspår”.

Fjärilars könskromosomer är av en annan typ än hos t.ex. människor. Rapsfjärilens hanar har två Z-kromosomer, och honor har en Z och en W-kromosom. Honor kommer därmed bara att ärva Z-kromosomen från sina fäder, och gener knutna till Z-kromosomen uttrycks sas. oblandat. Hos hanarna blir resultaten en blandning av moderns och faderns Z-kromosomer. Benägenheten att gå i diapaus verkar huvudsakligen följa mönstret av en Z-bunden egenskap, men en del av reglersystemet är antagligen bundet till autosoma, dvs. inte könsbundna, kromosomer.


Abstract: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/phen.12194/abstract;jsessionid=C9251919FD175F34D5E4423855D825F0.f03t01

Kontakt: peter.pruisscher@zoologi.su.se

Referens: Pruisscher P, Larsdotter-Mellström H, Stefanescu C et al. Sex-linked inheritance of diapause induction in the butterfly Pieris napi. Physiol Entomol. 2017;42: 257–265. doi:10.1111/phen.12194

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter