Liten lever farligt längs vägen

När mer traditionellt skötta betesmarker och ängar blir allt mer sällsynta får vägrenarna allt mer fokus som refuger för fjärilar och andra insekter. Men hur påverkar trafiken och skötseln av renarna olika fjärilsarter? I södra Polen har man dels inventerat fjärilar på vanligt sätt längs 60 vägsträckor, dels räknat hur många döda fjärilar man fann på samma sträckor. Som förväntat återspeglade fynden av döda fjärilar i stort sett artsammansättning och individantal i vägrenarna, och korrelerade till trafikintensiteten. Trafikvolymen verkade däremot inte påverka var sig artrikedomen eller antal (levande) fjärilar i dikeskanten. Minst ca 7% av alla fjärilar antogs ha dödas av trafiken, men små arter verkar drabbades hårdare än storvuxna, antagligen för att många små arter flyger nära markytan. Bredare vägar orsakade fler trafikdödade fjärilar, men detta motverkades om vägrenarna var bredare och ju fler växtarter som fanns längs vägen. En meter bredare vägren längs 400 m väg kan ge i snitt två fler arter och 25 fler individer i vägrenen. Ju oftare vägrenarna slogs desto oftare måste fjärilar ta sig över vägen, vilket gav fler trafikdödade individer, men påverkade inte antal arter eller levande individer som man fann. Mindre guldvinge - nästan var fjärde fynd var en trafikdödad fjärilDetta kan delvis bero på att man i området sällan slog båda sidor av vägen samma dag. Även om det var farligt att flyga över vägen innebar det ändå att blommade växter fanns nära tills hands när en vägren ödelagts.

Mindre guldvinge - nästan vart fjärde fynd var en trafikdödad fjäril.

ABSTACT: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320712005265

Kontakt: e-mail: skorasp@poczta.onet.pl

Referens: Skorka P, Lenda M, Moron D, Kalarus K, Tryjanowski P (2013) Factors affecting road mortality and the suitability of road verges for butterflies. Biological Conservation 159: 148–157. doi:10.1016/j.biocon.2012.12.028.

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter