Lokala anpassningar påverkar flygtid

Att flygperioden för fjärilar påverkas av temperaturen före och under kläckning är känt sedan länge, men data från det brittiska programmet för fjärilsövervakning visar att anpassningar till lokala förhållanden kan ha större betydelse för flygtiden än man tidigare trott. Luktgräsfjäril

Luktgräsfjäril, Aphantopus hyperantus; en art som visar tecken på anpassning till lokalt klimat

Data om 31 arter följda under 37 år visar att för varje grad varmare det är under den temperaturkänsliga utvecklingsperioden flyger fjärilarna i snitt 6,4 dagar tidigare. Men om man jämför flygperioden olika populationer av samma art med varandra blir skillnaden betydligt lägre, bara 4,3 dagar per grad, vilket man antar beror på att populationerna anpassar sig efter just sina lokala förutsättningar. Det kan ske genom att utvecklingstiden från larv till fjäril påverkas, beteendeförändringar, t ex att honorna placerar sina ägg på olika platser beroende på hur varmt det är, eller på förändringar i fjärilarnas fysiologi eller morfologi. De lokala anpassningarna kan vara viktiga att ta hänsyn till när man bedömer effekter av en snabb klimatförändring. Även om en art som helhet kan leva inom ett relativt brett temperaturintervall, kan enskilda populationer vara betydlig mer sårbara. Det kan vara en av förklaringarna till att det ibland är så svårt att flytta individer från ett område till ett annat för att återinföra eller förstärka populationer i annars lämpliga områden.

FULLTEXT PDF: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.12920/abstract

Referens: Roy DB, Oliver TH, Botham MS, et al. Similarities in butterfly emergence dates among populations suggest local adaptation to climate. Glob Change Biol. 2015; doi:10.1111/gcb.12920
(ännu bara webpublicerad, därför inga uppgifter om nummer och sidor)


Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter