Makaonens matval miljöbetingat

Makaonfjäril, Papilio machaonMakaonfjärilens, Papilio machaon, värdväxt kan skilja sig mycket mellan olika lokaler. Varken genetiska skillnader eller vilken växt honorna haft som larver verkar påverka valet. De växter som bäst gynnar larvutvecklingen i den miljö de befinner sig verkar vara viktigast.

Makaonfjärilens larver kan leva på många slags flockblomstriga växter, även om alla arter inte är lika gynnsamma. Makaonlarver samlades in från fyra skånska och fyra gotländska lokaler. På varje plats användes bara en enda värdväxt, men de varierade mellan lokalerna. De fem värdväxter man fann var kärrsilja, kvanne, strätta, bockrot och palsternacka (Peucedanum palustre, Angelica archangelica, Angelica sylvestris, Pimpinella saxifraga, Pastinaca sativa). När fjärilarna kläcktes året därpå fick de parade honorna lägga ägg på skott av värdväxterna. Oavsett vilken växt de själva ätit som larver rankade de lämpliga värdväxter till sin egen avkomma på samma sätt. Flest ägg lades på kärrsilja, medan palsternacka var minst uppskattad. Det fanns visserligen små genetiska skillnader mellan fjärilar från olika lokaler, men de visade inget samband med val av värdväxt.
Men larverna behöver mer än mat för att klara sig. I ett fältförsök på en av lokalerna konstaterade man att honorna hellre valde ensamväxande kvanneplantor på steniga stränder än grupper av kvanne på frodiga gräsmakter. Därmed minskades risken för predation, och larvöverlevnaden var klart bättre. Honorna gör alltså en avvägning mellan bästa larvfodret och den bästa uppväxtmiljön. I en trång bur är miljön densamma, och då väljs den bästa menyn, men ute i verkligheten kan mindre aptitretande växter erbjuda en bättre chans att överleva.

Abstract: https://doi.org/10.1093/biolinnean/blx115 
Kontakt: christer.wiklund@zoologi.su.se
Referens: Wiklund C, Norén K, Ryman N, Friberg M. Local monophagy and between-site diversity in host use in the European swallowtail butterfly, Papilio machaon. Biol J Linn Soc. doi:10.1093/biolinnean/blx115

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter