Metamorfosens mysterier mikro-skannade

Genom att använda datortomografi i mikroformat har man följt utvecklingen av puppor av tistelfjäril, Vanessa cardui, syn. Cynthia cardui. Eftersom insekter generellt tål relativt mycket joniserande strålning, och genom att hålla nere stråldosen vid varje undersökningstillfälle, kan enskilda individer skannas upprepade gånger under puppstadiets ca två veckor. Det ger en unik möjlighet att följa utvecklingen av olika organ. Här har man kunnat visa att traké-systemet till stor del är utvecklat redan under första dagen efter förpuppningen, men en viss förgrening och förfining sker under de kommande dagarna. Larven långsmalt korvlika mellandel av magtarmkanalen, förkortas och förskjuts gradvis allt längre bak. Utvecklingen av nervsystemet och muskler kan inte följas med just den här metoden.
 

FULLTEXT PDF: http://rsif.royalsocietypublishing.org/cgi/doi/10.1098/rsif.2013.0304
För att åskådliggöra resultatet finns en fascinerande animering av datortomografi-data för en puppa. (49 MB): http://datadryad.org/bitstream/handle/10255/dryad.48889/Supplementary%20material%2c%20S1.avi?sequence=1
 

Referens: Lowe T, Garwood RJ, Simonsen TJ, Bradley RS, Withers PJ (2013) Metamorphosis revealed: time-lapse three-dimensional imaging inside a living chrysalis. Journal of The Royal Society Interface 10: 20130304–20130304.
doi:10.1098/rsif.2013.0304.

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter