Mikroklimat viktigare än värdväxt för brun gräsfjäril

När honor av Brun gräsfjäril, Coenonympha hero, ska lägga ägg bryr de sig inte så mycket om på vilken växt äggen hamnar. Istället söker de efter platser med mycket sol och tillräckligt fuktig mark, antagligen för att försäkra sig om att larverna hamnar på en varm plats men där risken att gräset vissnar under sommaren inte är allt för stor.
Brun gräsfjäril har minskat drastiskt i stora delar av Central- och Västeuropa, men i Estland finns fortfarande en relativt stark population. Där har man undersökt vilka förhållanden som gynnar äggläggning och larvutveckling. Nykläckta larver visade sig inte var särskilt nogräknade. Fårsvingel, Festuca ovina, är ett vanligt gräs med styva, trådsmala blad, och känt som en värdväxt. Larverna hade en viss förkärlek för fårsvingel, men åt och växte bra även på andra gräs.

När bruna gräsfjärilshonor fick välja mellan olika gräs som växer på platser där fjärilen finns var de förvånansvärt ointresserade av var de la sina ägg. Honorna la gärna ägg på fårsvingel, men märkligt nog lika gärna på en grankvist använd som kontroll, och som larverna inte alls kan leva av. Däremot verkade bredbladiga gräs mindre attraktiva för honorna. Man tror att honorna föredrar växter med styva, nål-formade blad för att de släpper igenom solljuset, och därmed får larverna ett varmt mikroklimat. Brun gräsfjäril. Foto M Unger

När man i fält undersökte var fjärilarna slog sig ned var den gemensamma nämnaren solbelysta platser med relativt fuktig mark, gärna med enstaka buskar. Den bruna gräsfjärilen verkar också undvika betade marker, och snarast föredra gräsmarker som varit övergivna några år.

 

Brun gräsfjäril. Foto Magnus Unger.
http://www.lepidoptera.se/arter/brun_gr%C3%A4sfj%C3%A4ril.aspx

Abstract: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10841-016-9861-2

Kontakt: anu.tiitsaar@ut.ee

Referens: Tiitsaar A, Kaasik A, Lindman L et al. Host associations of Coenonympha hero (Lepidoptera: Nymphalidae) in northern Europe: microhabitat rather than plant species. J Insect Conserv. 2016; 1–11. doi:10.1007/s10841-016-9861-2

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter