Nässelfjäril och påfågelöga får maka på sig när kartfjärilen kommer

Under 2001-2006 rapporterades skånska nässelfjärilar, Aglais urticae, och påfågelöga, Inachis io, från både odlingsmark och mer beskogade miljöer. Några år senare, 2009-2012, hade nässelfjäril, och i viss mån påfågelöga, börjat dra sig undan från de mer skogsnära lokalerna, där kartfjärilen, Araschnia levana, nu etablerat sig. Kartfjäril, nässelfjäril, och påfågelöga lever i stort sett i samma slags miljöer, deras larver lever alla på brännässla, och de har till stor del samma parasiter. Genom att jämföra skånska rapporter på Artportalen för påfågelöga och nässelfjäril under 2001-2006, innan kartfjärilen etablerade sig i Skåne, med perioden 2009-2012 kan man se att en större andel av dessa båda arter återfinns i jordbrukslandskapet och urban miljö under den senare perioden. Nässelfjäril i skogsmiljöUnder samma tidsperioder visade rapporterna från Södermanland, Stockholm, Uppsala och Västmanlands län, där kartfjärilen (ännu) inte finns, att både påfågelöga och nässelfjäril där i större utsträckning förekom i mer beskogade områden. Det fanns inte heller så tydliga förändringar i val av livsmiljö i detta område som i Skåne.

Nässelfjäril i skogsmiljö, allt ovanligare i Skåne

FULLTEXT PDF: http://biorxiv.org/content/early/2015/09/14/026765.abstract

Referens: Audusseau H, Le Vaillant M, Janz N, Nylin S, Karlsson B, Schmucki R. Species range expansion constrains the ecological niches of resident butterflies. bioRxiv. 2015; 026765.

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter