Rapsfjärilshonor väljer helst värdväxter som andra redan valt

När en rapsfjärilshona, Pieris napi, får välja mellan att lägga ägg på en planta helt utan ägg eller plantor där en annan rapsfjäril redan lagt ägg föredrar hon plantorna med ägg. Även om det är fler ägg än var plantan rimligen kan klara att försörja när väl larverna börjar närma sig de sista larvstadierna är dessa plantor mer eftertraktade. I ett försök sticklingsförökade man plantor av strandfräne, Rorippa sylvestris, för att få ett enhetligt plantmaterial. Sedan lät man rapsfjärilshonor lägga ägg på en del av dessa, och "gallrade" sedan äggen så det fanns endera 3 eller 15 ägg per skott. Under själva försöket fick sedan nya honor välja mellan skott med 0, 3 eller 15 ägg. På skott med 15 ägg lade de i snitt 7,5 egna ägg och på dem med tre ägg lade de 6 egna ägg. På de tomma skotten lades i snitt bara 1,6 ägg. Det kan tyckas vara ett kontraproduktivt beslut, men troligen sparar framför allt en oerfaren hona mycket tid och kraft genom att s.a.s. haka på någon som redan valt en bra planta. Under de tidiga larvstadierna är troligen inte konkurrensen så stor, och när larverna blir större kan de lättare krypa iväg för att hitta andra värdväxter i närheten.

ABSTRACT: http://beheco.oxfordjournals.org/content/25/1/110

Kontakt: e-mail: jani.raitanen@oulu.fi

Referens: Raitanen J, Forsman JT, Kivelä SM, Mäenpää MI, Välimäki P (2014) Attraction to conspecific eggs may guide oviposition site selection in a solitary insect. Behavioral Ecology 25: 110–116. doi:10.1093/beheco/art092.

Tillbaka till artikellista

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter