Register till brittiska nattfjärilsguider

De båda böckerna Field guide to the moths of Great Britain and Ireland (Waring m.fl. 2003) och Concise guide to the moths of Great Britain and Ireland (Townsend m.fl. 2007) är välkomna tillskott till nattfjärilslitteraturen. Men en viktig detalj saknas tyvärr i båda, nämligen ett register där man kan söka direkt på latinska artnamn. Till skillnad från de flesta bestämningsböcker har förlaget valt att lägga upp registren dels på engelskt artnamn och dels hierarkiskt med släkte först och artnamn sorterat under släkte. Detta gör registren väsentligt mer svåranvända än t.ex. Skinner & Wilson (2009) & Skou (1991). Efter att ha saknat ordentliga register tog jag 2008 fram två kompletterande register. Registren följer samma layout och struktur som böckernas register men skiljer sig genom att vara sökbara på latinska artnamn. De finns tillgängliga i pdf-format och kan laddas ner här: 

  • Index, Field guide to the moths of Great Britain and Ireland (Waring m.fl. 2003) [download]
  • Index, Concise guide to the moths of Great Britain and Ireland (Townsend m.fl. 2007) [download]


Jag hoppas de blir till nytta för alla intresserade!

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter