Gav sårläkningsgener praktfjärilar ögonfläckar?

Nya analysmetoder visar att gener som har med sårläkning att göra kan spela en viktig roll för utveckling av ögonfläckar hos praktfjärilar. Knappt 200 gener uttrycks starkare eller svagare i delar av vingarna som utvecklas till en ögonfläck än i delar utan ögonfläck.
Praktfjärilar, Nymphalider, har en gemensam funktion att skapa ögonfläckar. Man har tidigare identifierat enstaka gener som verkar ha betydelse, men hur det regleras fortfarande oklart. Nya metoder för att undersöka hur starkt olika gener uttrycks i olika vävnader används nu för att föröka få en bättre överblick över systemet.

Bicyclus anynanaDen östafrikanska fjärilen Bicyclus anynana (eng: Squinting bush brown, ungefär “vindögd buskgräsfjäril”!), används ofta för att studera genetik, eftersom den är lätt att föda upp på lab, har snabb utveckling, och många kända genetiska varianter.

Bicyclus anynana. Ovansidan av vingarna liknar många andra bruna gräsfjärilar, mörkbrun med varierande antal ögonfläckar.
Foto: Gilles San Martin - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17649097

Vinganlagen är visserligen små men tydliga från utsidan av fjärilspuppor. Mikroskopiska prov togs från olika delar av vinganlagen hos Bicyclus-puppor, innan de börjat bilda de typiska ringmönstren. Man fann 186 gener vars aktivitet skilde sig mellan områden som kommer att bilda ögonfläckar och enfärgade områden. Man känner till funktionen av 114 av dessa, varav 18 har att göra med sårläkning. Sedan tidigare är det känt från andra arter att om puppor får små skador i vinganlagen bildas ögonfläckar, men utan den vita ”glimten” i mitten. Några andra gener, sedan tidigare kända för att ha med ögonfläckar att göra, reglerar utvecklingen av antenner, ben och vingkanter.

FULLTEXT PDF: https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-017-4175-7

Referens: Özsu N, Monteiro A. Wound healing, calcium signaling, and other novel pathways are associated with the formation of butterfly eyespots. BMC Genomics. 2017;18: 788. doi:10.1186/s12864-017-4175-7

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter