Hjälp till med forskning om bastardsvärmare

2020-06-08

Vill ni hjälpa till med forskning om bastardsvärmare? Nils Ryrholm vill gärna komma i kontakt med alla som kan hjälpa till!

För att kunna slutföra och publicera en studie av bastardsvärmarnas exakta feromonsammansättning behöver vi ett flertal fullvuxna larver eller kokonger av alla blåröda bastardsvärmare (släktet Zygaena) utom klubbsprötad/minos. Dvs bredbrämad/lonicerae, sexfläckig/filipendulae, liten/viciae, smalsprötad/osterodensis, gärna även fjäll/exulans. Vi behöver nämligen kläcka ett flertal oparade honor av varje art och sedan testa det feromon som dessa honor lockar med på han-antenner av respektive art. Alla analyser kommer att göras vid SLU/Alnarp i Skåne. Anmäl till dagfjarilar@gmail.com eller till Nils.Ryrholm@hig.se om du/ni har någon population av någon art som är så pass stor att det är möjligt att hitta larver/kokonger där. Som framgår av artiklarna Bergman mfl 2019 och Ryrholm mfl 2019 är feromoner mycket bra metod för att man i naturvårdssamanhang skall kunna göra mer omfattande, noggrannare och dessutom säkrare inventeringar av mer eller mindre sällsynta och/eller svårdetekterade arter.

Stort Tack på förhand,

Nils Ryrholm

Foto: Nils Ryrholm

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter