Forskningsartiklar

Fragmentering av landskapet ändrar ängsnätfjärilens livsmönster

Ängsnätfjäril, Melitaea cinxia, finns spridd runt Östersjön, både på större sammanhängande alvarmarker, och på små torrbackar i starkt fragmenterade landskap. Fjärilar från de fragmenterade lokalerna verkar vara mer anpassade för att underlätta spridning till nya områden än de som kommer från större, öppna marker.

Klimatförändringar påverkar varje levnadsstadium – men på olika sätt

Vi går mot ett allt varmare klimat, men hur påverkar de allt högre temperaturerna en fjärils olika utvecklingsstadier? I Belgien har man undersökt vad som händer när svartringlad pärlemorfjäril, Boloria eunomia, utsätts för olika temperaturer från ägg till vuxen fjäril.

Skrämmande makaonfjärilar

I vila sitter en makaonfjäril, Papilio machaon, helst med vingarna hopslagna, men när den blir skrämd slår den ut med vingarna och visar upp sin praktfulla gula och svara teckning. Men den har ju inga egentliga ögonfläckar, så kan det vara tillräckligt avskräckande för att hålla predatorer borta?

Flyttande fåglar och fjärilar

Genom att använda radar har man kunnat jämföra vilka strategier flyttande tättingar och gammaflyn, Autographa gamma, använder för att ta sig till sina sommar- respektive vintervisten.

Kålfjärilsägg ger tidigare frösättning

I ett försök satte man ut ägg av kålfjäril (Pieris brassicae) på svartsenap-plantor (Brassica nigra) som just börjat blomma. Det visade sig att de plantor som "infekterats" gick i frö tidigare och satte fler frö än "osmittade", jämngamla senapsplantor.

Sidor

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter